Loading...

EnergiePrestatie en Binnenklimaat

Wie in Vlaanderen bouwt of verbouwt is verplicht om de EPB-regelgeving te respecteren. De energieprestatieregelgeving legt eisen op voor isolatie, buitenschrijnwerk en technische installaties. Voor elke nieuwbouw woning wordt er een S-peil en E-peil berekend.

Het S-peil drukt de energie-efficientie van de gebouwschil uit. Om een laag S-peil te behalen zijn behalve een goede isolatie, ook de luchtdichtheid, het vermijden van oververhitting en de vormefficiƫntie van het gebouw belangrijke factoren. Hoe beter het S-peil, hoe minder energie er nodig is om de temperatuur van de woning aangenaam te houden.

Naast de gebouwschil houdt het E-peil bijkomend rekening met de geplaatste technieken. De vaste installaties voor verwarming, warm water, ventilatie, koeling en verlichting (enkel bij niet-residentiele gebouwen) worden daarbij in rekening gebracht. Het gebruik van hernieuwbare energie zal voor een verlaging van het E-peil zorgen. Daarmee is het E-peil een maat voor de globale energieprestatie van het gebouw.

Bouwheer en aannemers duidelijk informeren over de specifieke EPB-eisen

Voor de start van de werken wordt een voorafberekening opgemaakt en een startverklaring ingediend. Op dat moment zorgen wij voor een uitgebreid en duidelijk verslag dat rekening houdt met de wensen, mogelijkheden en ambities van de bouwheer. Tijdens uitvoering proberen we de bouwheer steeds bij te staan met advies en wijzen we hem op de aandachtspunten die de energieprestatie van het gebouw beĆÆnvloeden.

Binnen de 12 maanden na de ingebruikname van het gebouw en uiterlijk 5 jaar na het verlenen van de bouwvergunning dient de EPB-eindaangifte ingediend te worden bij het Vlaams Energie Agentschap. We rapporteren hierin over de uitgevoerde materialen en technieken, op basis van de stavingstukken die de bouwheer aan ons dient te bezorgen.

EPB