Loading...

Bijna-energieneutrale woningen

BEN bouwen staat voor bijna-energieneutraal bouwen. BEN-gebouwen verbruiken weinig energie voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. Bovendien wordt een groot deel van de energie die nog nodig is, uit groene energiebronnen gehaald.

Een BEN-gebouw moet een E-peil hebben van E30 of lager, beschikken over minstens één van de hernieuwbare energiesystemen en voldoen aan specifieke eisen voor isolatie, ventilatie, risico op oververhitting en netto-energiebehoefte.

Europese standaard vanaf 2021

Bouwen volgens de BEN-principes wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen, in heel Europa zelfs. Maar ook vandaag is BEN-bouwen al een slimme keuze. De extra investeringen in energiebesparende maatregelen en hernieuwbare energie betalen zich op termijn terug door een lage energiefactuur. Daarnaast wordt diegene die voorloopt op de energie eisen extra beloond met een korting op de onroerende voorheffing.

Architectuur- en studiebureau Van den Buys is zeer bewust bezig met energiezuinig bouwen. Door onze ervaring met BEN-bouwen weten wij wat nodig is om elk gebouw energiezuinig te maken, rekening houdende met het gebouw, de wensen van de bouwheer en de nodige investeringen.

BEN-Bouwen